Båtplats & medlemsskap

På den här sidan finns information för dig som är medlem i Juniskärs Båtklubb, med eller utan båtplats. Det riktar sig även till dig som vill ansöka om ett nytt medlemsskap.

Medlemsskap

Vi är idag cirka 200 medlemmar i klubben. Som medlem ingår även medlemskap i Svenska Båt Unionen SBU viket bl a ger dig tidningen Båtliv.

Betalning

Medlemsavgiften för år 2023 är 200 kr. Betala in till klubbens BankGiro 5776-9515 för att bli registrerad som medlem. Medlemskap betalas under hela kötiden.

Båtplats

I klubben har vi ett begränsat antal båtplatser och vi kan tyvärr inte erbjuda plats på en gång till alla som söker. Vi tillämpar en kölista för medlemmar och tilldelning baseras på plats i kö, samt storlek på sökandes båt.

När du blir erbjuden en plats för din båt tillkommer en depositionsavgift för Y-bom, samt en årlig platsavgift som tillämpas utifrån platsbredd:
2,6 m: 1 209 kr/år
2,8 m: 1 302 kr/år

Medlemmar som har båtplats förväntas delta på klubben arbetsdagar på vår/höst.

Om båtplats inte sägs upp senast 31 mars debiteras full årsavgift.

Båtupptagningsramp

Båtplatsinnehavare betalar ingen rampavgift.

Övriga betalar 100:- per gång.

Rampavgiften ska betalas via Swish till nummer: 123 313 7452

Bankgironummer: 5776-9515

Förtöjning

VI har en uppsättning regler som gäller hur du ska förtöja din båt. Klicka här för att komma till sidan.

Vinterförvaring

På nya parkeringen vid Juniskärsvägen i höjd med Caféet finns möjlighet att vinterförvara båt.

Max antal platser beräknas till 10 båtar. Båtarna ska placeras på den inre delen av parkeringen enligt anvisning.

Vinterförvaringen är begränsad i tiden från 1/10 till 30/4 varje säsong. Rätten till platsen upphör varje år den 30/4. Ny bokning av plats måste ske senast 1/9.

Pris för förvaring en säsong: 1.500:- Betalas in senast 15/10 till klubbens Swish-nummer: 123 313 7452 eller bankgiro nr 5776-9515.

Båtägare ansvarar för att båten placeras korrekt enligt anvisning och är täckt och att båten står stabilt på vagn/bockar.

Båtägare ansvarar för att båt är försäkrad för ändamålet.

Juniskärs båtklubb förbehåller sig rätten att flytta båt till alternativ förvaringsplats om den kvarlämnas efter 30 april. Vid sådan händelse har klubben rätt att fakturera båtägaren för kostnaden för åtgärden, dock lägst 2.500:-.