Regler för förtöjning

Beskrivningen nedan är ett krav för alla båtägare i vår båthamn. Detta för att skydda din och andras båtar samt klubbens anläggning från skador.

Hur du förtöjer din båt vid Y-bom

Som båtägare ansvarar du för att kontrollera att din båt ligger rätt vid varje tidpunkt, beroende på väder och vind. Förtöj båten så att den med sträckta linor (fjädrarna i vila) ligger minst 30 cm från bryggan och minst 20 cm från bom.

1. Båten skall förtöjas med väl dimensionerade tampar, rätt dimensionerat för båtens storlek, minimum 12 mm diameter.

2. Fyra dämpfjädrar av gummi eller alternativt fyra stålfjädrar säkrade med kätting skall användas för att koppla tamparna till de fyra fästöglorna i Y-bommen.

3. Tamparna kopplas till båten med knopar, ej karbinhakar.

4. Båten skall ha rätt dimensionerade fendrar på vardera sidan. Se till att förtöjningsgodset är uppstramat så att båten vid sjögång ej slår mot bommar eller grannbåt.

Tamparna skall förtöjas i de fyra fastöglorna i Y-bommen, ej i bryggan