Gästhamn

Vi har flera båtplatser avsedda för genomresande gäster.

Västra sidan av tankbryggan långsides, max 12 h, ej övernattning. (nr 1)

Vid östra bryggan finns bojar på bryggspetsen, el är tillgänglig. (nr 2)

Respektera utrymmet vid gaveln av tankbryggan. Gaveln är avsedd för tankning. (nr 3)


Dusch och toalett

Toalett finns i det lilla huset rakt fram i riktning från stora huvudbryggan.

I samma hus finns också dusch att nyttja för 20 kr.

Grillplats med vindskydd finns att nyttja för alla invid bryggan.

I närheten av hamnen finns en långgrund sandstrand och lekplats för barnen som drivs av Juniskärs fastighetsägarförening.