Nyheter

JUNISKÄRS BRYGGA

Projekt tankbrygga/finansiering

Hej alla båtklubbsmedlemmar och båtplatsinnehavare

Varje vinter har tankbryggan utsatts för isens och vattnets (hög/låg vatten) påfrestningar. De järnvägsrälsar som den är pålad och konstruerad av har lyfts upp av isen, och brutit av tvärliggande järnvägsrälsbitar. Bryggan har under några år varit i stort behov att bli utbytt. Därför har styrelsen startat ett projekt att reparera innerbryggan och byta ut ytterbryggan ”tankbryggan”.

Som ni kanske sett och ev. hört talas om började vi riva den gamla yttre bryggdelen för att innan vintern få den inre delen med boden reparerad. Tyvärr hann vi inte det eftersom isen lade sitt grepp i Bodviken ovanligt tidigt. Den yttre delen med pumpen skall demonteras, vilket har gjorts redan. Rälsarna på ytterdelen ska tas bort, och det som finns under vattnet skall säkras. Den inre delen skall repareras och säkras för påverkan av vatten och is i framtiden. Det skall vara klart innan 28/4-24. Därefter skall vi montera den nya bryggan, landgång 12 meter och utanför den betongbrygga 16 meter med bränslepump, kontoautomat samt vatten/el station vecka 18 – 19 (29/4-12/5).

Den nya bryggan blir ca en halv meter hög vilket gör det mycket bekvämare att kliva i och ur för att tanka, fylla vatten och ev. ladda något batteri.

Projektet är inte billigt och vi behöver finansiering. Totalkostnaden hamnar på strax över 1.1 milj.kr därför behövs ekonomiskt tillskott. Vi har sökt bidrag från jordbruksverket och det verkar som det går igenom. Vi har fått klart med banklån på 800000 kr. Men det behövs mer stöd från klubbens medlemmar för att hålla en fortsatt låg båtplatsavgift och ändå klara underhåll, reparation och drift av vår fina båtklubb.

Styrelsen kommer att till årsmötet 2024 föreslå ett engångsbelopp 1000 kr extra per båtplats som faktureras 2025.

Sedan har vi önskemål om extra sponsring/gåvor/bidrag till projektet.

Vi har funderat på några olika vägar med sponsring/gåvor:

  • 1 Sponsring företag eller privatpersoner med mer än 10000 kr som guldsponsor
  • 2 Sponsring företag eller privatpersoner med 5000 kr som silversponsor
  • 3 Sponsring företag eller privatpersoner med 1000 kr som bronssponsor
  • 4 Sponsring företag eller privatpersoner med frivilligt belopp

Mot att vid sponsring/bidrag namnskylt kommer att anslås på anslagstavla på bryggan.

Sponsring av projektet kan vara avdragsgill i deklaration.

Det går även att få faktura på sin sponsring/gåva/bidrag om så önskas(enklare för bokföringen). Kontakta kassören för faktura.

OBS! Du kommer väl att tanka båten och använda vår mack även om bränslet är någon krona dyrare hos oss än på macken. (Klubbens inköpspris är det samma som jag betalar på macken, därför behöver klubben lite extra för att täcka klubbens omkostnader (omkostnader är för internet och bankkostnader med korthantering m.m.))

Tidplanen för projektet är att det ligger en ny brygga på plats i maj 2024.

Därför vore det önskvärt att ”bidragen” inkommer så snart som möjligt till Juniskärsbåtklubbs bankkonto, märkta med namn på avsändaren och vad en skylt skall signeras med. Bankgironummer 5776-9515, eller Swishnummer 123 313 74 52.

Styrelsen Juniskärs Båtklubb

Här är en aktuell bild på vår gamla brygga.

Preliminärt utförande av nya tankbryggan, anslutning till inre befintlig brygga upptill på ritning