Juniskärs båtklubb

62°17'70.0"N17°26'86.7"E

Ansökan om vinterförvaring

På nya parkeringen vid Juniskärsvägen i höjd med Caféet finns möjlighet att vinterförvara båt.

Max antal platser beräknas till 10 båtar. Båtarna ska placeras på den inre delen av parkeringen enligt anvisning.

Vinterförvaringen är begränsad i tiden från 1/10 till 30/4 varje säsong. Rätten till platsen upphör varje år den 30/4. Ny bokning av plats måste ske senast 1/9.

Pris för förvaring en säsong: 1.500:- Betalas in senast 15/10 till klubbens Swish-nummer: 123 313 7452 eller bankgiro nr 5776-9515.

Båtägare ansvarar för att båten placeras korrekt enligt anvisning och är täckt och att båten står stabilt på vagn/bockar.

Båtägare ansvarar för att båt är försäkrad för ändamålet.

Juniskärs båtklubb förbehåller sig rätten att flytta båt till alternativ förvaringsplats om den kvarlämnas efter 30 april. Vid sådan händelse har klubben rätt att fakturera båtägaren för kostnaden för åtgärden, dock lägst 2.500:-.

Anmäl intresse här så kontaktar vi dig

Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefonnummer:
E-postadress: