Juniskärs båtklubb

62°17'70.0"N17°26'86.7"E

Ansökan om medlemsskap

Här kan du ansöka om medlemsskap i Juniskärs Båtklubb, med eller utan båtplats.

Typ av medlemsskap:
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefonnummer:
E-postadress:
Båttyp (namn, fabrikat):
Båtens längd:
Båtens bredd:

Betalning av medlemsskap

Betala in medlemsavgiften som för år 2022 är 200 kr till klubbens BankGiro 5776-9515 för att bli registrerad som medlem. Medlemskap betalas under hela kötiden. Kötid till båtplats ca 2 år.

Om båtplats inte sägs upp senast 31 mars debiteras full årsavgift.

Vaktmästarsysslor 2022

Veckoschema över vaktmästarsysslor finns här

Vinterförvaring

Klicka här för anmälan om vinterförvaring

På nya parkeringen vid Juniskärsvägen i höjd med Caféet finns möjlighet att vinterförvara båt.

Max antal platser beräknas till 10 båtar. Båtarna ska placeras på den inre delen av parkeringen enligt anvisning.

Vinterförvaringen är begränsad i tiden från 1/10 till 30/4 varje säsong. Rätten till platsen upphör varje år den 30/4. Ny bokning av plats måste ske senast 1/9.