Juniskärs båtklubb

62°17'70.0"N17°26'86.7"E
5.0 m/s

Ansökan om medlemsskap

Här kan du ansöka om medlemsskap i Juniskärs Båtklubb, med eller utan båtplats.

Typ av medlemsskap:
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefonnummer:
E-postadress:
Båttyp (namn, fabrikat):
Båtens längd:
Båtens bredd: