Juniskärs båtklubb

62°17'70.0"N17°26'86.7"E

Landvägen

Sök upp Juniskärsvägen 132 i din GPS.

E4 norrifrån: Tag av på avfart 224 mot Svartvik. Forsätt söderut och följ skyltning mot Juniskär.

E4 söderifrån: Tag av på avfart 223 mot Nolby. Forsätt norrut och följ skyltning mot Kvissleby, sedan Juniskär.

Sjövägen

Längst in i Bodviksfjärden, drygt 8 distans nordväst om Brämön och lika långt söder om Sundsvall.

Koordinater

WGS84
62°17'70.0"N 17°26'86.7"E

WGS84 DDM
62°17.628'N 17°28.590'E

WGS84 decimal (lat, lon)
62.293793, 17.476501

RT90 (nord, öst)
6910163, 1586730

SWEREF99 TM (nord, öst)
6909368, 628439