Juniskärs båtklubb

62°17'70.0"N17°26'86.7"E

Att förtöja sin båt säkert

Här kommer lite tips om hur du förtöjer din båt på ett säkert sätt. Båtar som ligger i Juniskär Båtklubbs hamn skall förtöjas enligt rekommendationer nedan:

  • Förtöjningslinor mellan brygga och båt skall vara två och försedda med fjäderavlastare. Galvaniserade fjäderavlastare skall säkras med kätting eller lina. Förtöjningslinor och fjäderavlastare skall dimensioneras efter båtens storlek och vikt.
  • Förtöjningslinor till boj skall vara två. Förtöjningslina får ej hänga kvar runt boj utan särskild anordning för detta.
  • Båt förtöjd vid brygga skall vara försedd med fendrar av tillräcklig storlek.
  • Förtöj med kvalitetslinor av rätt dimension!
  • Använd tillräckligt antal fendrar av rätt storlek! (två per sida).
  • Använd förtöjningsfjädrar eller ryckdämpare!
  • Tänk på att vindförändringar kan förvandla en till synes god förtöjning till en olämplig!
  • Förtöj alltid för storm och kontrollera förtöjningen regelbundet!

Förtöjning vid din båtplats ordnar du bäst genom att ha anpassade, fasta förtöjningsanordningar så att båten alltid ligger säkert. Två korta linor med ryckfjädring är en bra lösning. Kedjan är en säkerhetsdetalj som behövs om fjädern skulle brista. Förtöjer du aktern vid boj – använd då en smidd hake.

Fendrar skyddar din båt - och andras båtar. Vilken typ och storlek som är lämplig avgörs av båtens storlek och fribordens höjd och profil