Juniskärs båtklubb

62°17'42.0"N17°26'52.0"E
18°
1.4 m/s

Och så här såg det ut under de extra arbetsdagarna tidigare i våras, vi har fått till framsidan av kajbandet, och resten kommer att bli klart vid de ordinarie arbetsdagarna 5-6 maj.Nyheter

Arbetsdag på hösten 2018 är 21 oktober

Boten för att inte deltaga på arbetsdag har höjts till 300 kr.